Tìm kiếm

Từ khóa
Hình thức
Chuyên mục
Tỉnh thành
Quận huyện
Khoảng giá
Diện tích

Tìm kiếm

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline phục vụ:0994 123 567

English call us: 0994.123.567

l2

Tin tức BĐS

New! Thay đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất 2024

Cập nhật: 04/05/2024
Theo đề xuất trong Thông tư mà Bộ TNMT đang lấy ý kiến để hoàn thiện trong tháng 5 tiến tới ban hành sẽ có một số thay đổi trong Giấy Thay đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất so với hiện nay.

Mẫu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới sẽ chỉ còn hai trang, mã QR sẽ được in ở trên cùng, góc phải trang một, theo đề xuất của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

  

Đề xuất trên được nêu trong dự thảo Thông tư quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hồ sơ địa chính. Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, mã QR giúp người dân tra cứu thông tin được in trên giấy chứng nhận và thông tin phản hồi nhằm chống làm giả.

Mẫu giấy chứng nhận mới cũng có nhiều thay đổi khi chuyển từ bốn thành hai trang. Trước đây, đa phần thông tin trong giấy chứng nhận nằm ở trang hai và ba thì theo đề xuất sẽ được chuyển ra trang một.

Theo dự thảo, Quốc huy được thu nhỏ đặt ở góc trái trang một, thay vì chính giữa như hiện tại. Ở vị trí chính giữa trang một sẽ là dòng chữ "GIẤY CHỨNG NHẬN".

Ở bên dưới, dòng chữ "QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT" được chuyển thành "QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT".

Phần thông tin thửa đất gồm thửa đất số, loại đất, thời hạn sử dụng, nguồn gốc sử dụng, địa chỉ trước đây ở trang hai thì nay đưa ra trang một. Tương tự, thông tin tài sản gắn liền với đất, ghi chú, sơ đồ thửa đất, chứng nhận của cấp có thẩm quyền cũng được đưa ra trang một.

Trong bảng biểu thông tin tài sản gắn liền với đất cũng có thêm các nội dung kê khai như: Tên tài sản/hạng mục công trình; diện tích xây dựng (m2); diện tích sàn hoặc công suất; kết cấu chủ công yếu; cấp công trình; số tầng; năm hoàn thành xây dựng; thời hạn sở hữu.

Ở trang hai sẽ chỉ còn duy nhất thông tin Những thay đổi sau khi cấp giấy chứng nhận và Số vào sổ sau khi cấp giấy chứng nhận.